خرید بهترین قلم قرانی

قلم قرآنی (انواع قلم هوشمند قرانی)

/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1

قلم قرآنی بصیر، بهترین قلم هوشمند قرآنی با امکانات بی نظیر و کیفیت عالی می باشد که توسط موسسه فرهنگی و قرآنی بصیر و انتشارات نوین بصیر تولید و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در سراسر ایران توزیع می گردد.