نمونه خط قرآن های مختلف در بسته‌های قلم قرآنی بصیر (درشت‌خط، معمولی، ویژه حفظ و... )

ضمن تشکر از استقبال بی نظیر هموطنان عزیز از بسته های قلم قرآنی، نمونه قرآن‌های موجود در انواع بسته های قلم قرآنی جهت مقایسه بهتر و انتخاب دقیق  در این صفحه قرار گرفته است. 

توجه:

  • تمامی قلم های هوشمند قرآنی سال 1396 به بعد به دلیل طراحی یکپارچه نرم افزار ایرانی تولید شده توسط بصیر با تمامی کتاب‌های ویژه قلم هوشمند کار می کند و می توان از چند نوع کتاب زیر با یک قلم به صورت همزمان استفاده کرد.
  • در بسته یک عدد قرآن با توجه به نوع بسته انتخابی شما وجود دارد اما در صورت نیاز می توانید نمونه قرآن‌های دیگر بصیر را نیز به صورت جداگانه تهیه فرمایید.

* نمونه خط قرآن بسیار درشت‌خط 1208 صفحه عثمان طه با ترجمه فارسی

این نمونه قرآن تنها در انواع بسته شماره 10 قلم قرآنی بصیر موجود می باشد.
* نمونه خط استاندارد (خط معمولی) عثمان طه 604 صفحه با ترجمه فارسی

این نمونه قرآن (خط معمولی) در تمامی بسته های قلم هوشمند قرانی شماره 7 و 8 و 9 موجود می باشد.
* نمونه خط قرآن بدون ترجمه 15 سطری عثمان ویژه حفظ و تثبیت قرآن کریم

این نمونه قرآن (بدون ترجمه) در بسته های قلم هوشمند قرانی ویژه حافظان موجود می باشد.

قلم قرآنی

 * نمونه خط قرآن کوچک قطع پالتویی (8/5 در 16 سانتی متر)

این نمونه قرآن تنها در بسته جیبی قلم قرآنی موجود می باشد.

 * نمونه خط قرآن نفیس عثمان طه 604 صفحه با کاغذ معطر مارگانو آلمان

این نمونه قرآن تنها در بسته نفیس شماره 11 قلم هوشمند  قرآنی موجود می باشد و تفاوت آن با قرآن بسته شماره 9 تنها در نوع کاغذ آن می باشد.

 

 * نمونه قرآن بدون متن قابل قرائت با قلم هوشمند قرآن

این کتاب تنها در بسته ویژه حافظان قلم قرآنی بصیر جهت حفظ و تثبیت قرآن کریم موجود می باشد.